Литература о Ганцевщине


Родная зямля… Бацькаўшчына… Колькі велічу і сэнсу ў гэтых словах. У іх моц нябёсаў і зорак, у іх цеплыня сонца і чалавечых сэрцаў, у іх краса, духоўная сіла і веліч! Нямала прыгожых і слаўных мясцін на зямлі, але ж калі прыгадаеш пяшчотную родную зямельку, неяк асабліва закалоціцца сэрца, зашчыміць душа… Прапануем пазнаёміцца з выданнямі, у якіх знаходзіцца шмат звестак аб самабытным кутку Палесся – Ганцаўшчыне. 


“Памяць”

Памяць! Памяць! Малю! Малю!
Аднаві мне фарбы палёў і нябёс,
Аднаві мне маю зямлю.

У. Караткевіч

Памяць.jpgАднаўлённая памяць людзей кладзецца радкамі на паперу і як вынік – чарговая кніга шматтомнага выдання гістарычна-дакументальных хронік “Памяць”, прысвечаная Ганцавіцкаму раёну, якая пабачыла свет у 1999 годзе. 

Кожны жыхар раёна, які разгорне кнігу “Памяць”, знойдзе на старонках імёны дарагіх і блізкіх людзей – жывых ці памерлых, закатаваных і загінуўшых у вогненнай віхуры вайны. Людзей, якія сваім лёсам стварылі гісторыю Ганцаўшчыны. 

Выданне змяшчае даты, падзеі і факты з гісторыі Ганцавіцкага краю ад старажытнасці да нашых дзён, адкрывае чытачам духоўны скарб простага беларускага народа, паляшуцкай зямлі.

Памяць. Ганцавіцкі раён: гіст.-дакум. хроніка Ганцавіцкага р-на / уклад. К.К. Мохар; маст. Э.Э. Жакевіч. – Мінск: БЕЛТА, 1999. – 477с.: іл.


“Паміж Бобрыкам і Ланню”

Ёсць ціхі гарадок над рэчкай Цною,
Сярод лясоў палескіх і балот…

М.Рудкоўскі

Паміж Бобрыккам і Люнн..jpgКніга выйшла ў 2007 годзе ў выдавецкай серыі “Беларусь літаратурная”.

Мастацка-літаратурнае выданне сабрала творчую спадчыну ганцавіцкай зямлі. Пад адной вокладкай – цэлае суквецце літаратурных талентаў, пачынаючы ад старэйшых, масцітых творцаў, стаўшых ужо класікамі нацыянальнай літаратуры і заканчваючы маладымі паэтычнымі галасамі роднай зямлі. Галоўнымі ўкладальнікамі кнігі “Паміж Бобрыкам і Ланню” з’яўляюцца нашы землякі Віктар Гардзей і Канстанцін Мохар. 

Паміж Бобрыкам і Ланню: Ганцаўшчына літаратурная: паэзія, проза, публіцыстыка / уклад., В. Гардзея, К.Мохара. - Мінск: Маст. літ., 2007. - 414 с., 8 [л.] іл. - (Беларусь літаратурная). 


“Ганцаўшчына – край легенд і талентаў народных”  

Ганцаўшчына.jpgГэтая цудоўная кніга выдадзена да Дня беларускага пісьменства, сталіцай якога ў 2011 годзе стаў гасцінны горад Ганцавічы. 

Шыкоўна аформленнае выданне знаёміць чытачоў з гістарычнай хронікай Ганцавіцкага раёна, праваслаўнымі святынямі Ганцаўшчыны, распавядае пра людзей, якія сваёй працай услаўляюць палескую зямлю, дае магчымасць зазірнуць ў мінулае праз легенды і паданні краю.

Ганцаўшчына – край легенд і талентаў народных / аўт. тэксту В.К. Гардзей; фота А.В. Клешчука; маст. В.Г. Паўлавец. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. – 168 с.


“Ганцавічы. Традыцыі шчодрай зямлі”

Ганцавічы.jpgКніга выйшла ў 2011 годзе і прысвечана гораду Ганцавічы і Ганцавіцкаму раёну.

Гістарычны нарыс падзелены на раздзелы, кожны з якіх адпавядае этапам развіцця раёна. Аповяд вядзецца пра падзеі, якія пакінулі след у лёсе раёна і яго жыхароў.

Перагортваючы старонкі выдання, знаёмішся з гісторыяй развіцця Ганцавіцкага раёна і яшчэ раз упэўніваешся, што край крочыць у ногу з часам і мае свой непаўторны воблік. 

Ганцевичи. Традиции щедрой земли / авт. текста А.М. Суворов; фото А.М.Суворов [и др.]. – Брест: Полиграфика, 2011. – 132 с.: ил.


Праваслаўныя храмы Ганцаўшчыны 

Праваслаўныя храмы Ганцаўшчыны.jpgВыданне, у якім адлюстравана гістарычна-геаграфічная панарама царкоўнага жыцця раёна, аб’екты духоўнай спадчыны – праваслаўныя храмы, іконы, месцы, звязаныя з падзеямі хрысціянскай гісторыі, жыццём і дзейнасцю святых, дзеячаў на ніве духоўнай асветы.

Па старонках кнігі адбудзецца завочнае знаёмства чытачоў з 9 храмамі Ганцаўшчыны, іх гісторыяй абнаўлення і развіцця, з легендарным Ізбійскім борам, які захаваўся, дзякуючы памяці людской.

Праваслаўныя храмы Ганцаўшчыны / адк. за вып. М.Ф. Валынец, П.У. Піліпчук; камп. дызайн А.В. Клімук. – Пінск: КУП “Пинская региональная типография”, 2011. – 72 с.: іл.